Πολύγωνα

Μάθε για τα πολύγωνα   Άθροισμα γωνιών   Περίμετρος πολυγώνων  
 
... κι άλλα πολύγωνα
 
  Ασκήσεις
κουκκίδα  

Ονομασίες πολυγώνων

κουκκίδα  

Απλά και κανονικά πολύγωνα

κουκκίδα  

Οι διαγώνιες των πολυγώνων

κουκκίδα  

Άθροισμα γωνιών πολυγώνων

κουκκίδα  

Περίμετρος πολυγώνων

κουκκίδα  

Στοιχεία πολυγώνων

   
κουκκίδα

Διαλέξτε την άσκηση που θέλετε ή ξεκινήστε τη σειρά των ασκήσεων αρχίζοντας από την πρώτη.

κουκκίδα

Πατώντας  "Ασκήσεις" επιστρέφετε σ' αυτή τη σελίδα