Πολύγωνα

Περίμετρος πολυγώνων
5 από 6

Πληκτρολόγησε τη σωστή απάντηση.

Περίμετρος πολυγώνων

Για να βρούμε την περίμετρο προσθέτουμε όλες τις πλευρές του πολυγώνου.
Αν το πολύγωνο είναι κανονικό, μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε τη μία πλευρά επί τον αριθμό των πλευρών.

 
 1. Να υπολογίσετε την περίμετρο του πενταγώνου
  ? 2. Να υπολογίσετε την περίμετρο του εξαγώνου
  ? 3. Να υπολογίσετε την περίμετρο του κανονικού πενταγώνου
  ? 4. Να υπολογίσετε την περίμετρο του κανονικού εξαγώνου
  ?