Πολύγωνα

Μάθε για τα πολύγωνα   Άθροισμα γωνιών   Περίμετρος πολυγώνων  
 
... κι άλλα πολύγωνα
 
  Ασκήσεις

Χαρακτηριστικά πολυγώνων

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των πιο κοινών πολυγώνων.

Πολύγωνο πλευρές γωνίες διαγώνιοι* τρίγωνα άθροισμα γωνιών
τρίγωνο 3 3 0 1

1X180ο  = 180ο

τετράπλευρο 4 4 1 2

2X180ο  = 360ο

πεντάγωνο 5 5 2 3

3X180ο  = 540ο

εξάγωνο 6 6 3 4

4X180ο  = 720ο

επτάγωνο 7 7 4 5

5X180ο  = 900ο

οκτάγωνο 8 8 5 6

6X180ο =1080ο

* διαγώνιες από μία κορυφή

Κάνε κλικ στα ονόματα των πολυγώνων παρακάτω
για να δεις τα αντίστοιχα γεωμετρικά σχήματα

Για να κάνεις εξάσκηση, πάτα το κουμπί παρακάτω