Πολύγωνα

Μάθε για τα πολύγωνα   Άθροισμα γωνιών   Περίμετρος πολυγώνων  
 
... κι άλλα πολύγωνα
 
  Ασκήσεις

Τι είναι πολύγωνο;

 

 

 

Πολύγωνο είναι το γεωμετρικό σχήμα που έχει πολλές πλευρές και γωνίες.

Τα πολύγωνα ονομάζονται ανάλογα με τον αριθμό των γωνιών και των πλευρών που έχουν

απλό πεντάγωνο

Το σχήμα που βλέπεται δίπλα είναι ένα πεντάγωνο, γιατί έχει πέντε γωνίες και πλευρές.

Κανονικά πολύγωνα

 

 

 

Κανονικά πολύγωνα λέγονται αυτά που έχουν όλες τις γωνίες και τις πλευρές τους ίσες μεταξύ τους.

κανονικό εξάγωνο

Το σχήμα αυτό είναι ένα κανονικό εξάγωνο, γιατί κάθε γωνία του είναι 120ο και κάθε πλευρά του 3 εκ.

 

 

 

 

Ερωτήσεις:

 

 

 

 1η: Το ισόπλευρο τρίγωνο είναι κανονικό πολύγωνο; 2η: Το τετράγωνο είναι κανονικό πολύγωνο;               3η: Ο ρόμβος είναι κανονικό πολύγωνο;                      

Για να κάνεις εξάσκηση, πάτα το κουμπί παρακάτω