Πολύγωνα

Οι διαγώνιες των πολυγώνων
3 από 6

Πληκτρολόγησε ή διάλεξε τη σωστή απάντηση.

Για να υπολογίσουμε τις διαγώνιες που μπορούμε να φέρουμε από μία κορυφή ενός πολυγώνου, αφαιρούμε από τον αριθμό των κορυφών 3 κορυφές.
Δηλαδή, αφαιρούμε τις 2 διπλανές κορυφές
και την κορυφή από όπου ξεκινάμε.

Π.χ. σε ένα δεκάγωνο μπορούμε να φέρουμε: 10 - 3 = 7 διαγώνιες

 
 1. Πόσες διαγώνιες μπορούμε να φέρουμε από την κορυφή Α του πενταγώνου
   ? 2. Πόσες διαγώνιες μπορούμε να φέρουμε από την κορυφή Α του επταγώνου
   ? 3. Πόσες διαγώνιες μπορούμε να φέρουμε από την κορυφή Α του οκταγώνου
   ? 4. Πόσες διαγώνιους μπορούμε να φέρουμε από όλες τις κορυφές ενός πενταγώνου;
   ?

  1.   5
  2.   4
  3.   3
 5. Πόσα τρίγωνα θα σχηματιστούν αν φέρουμε όλες τις διαγώνιες από την κορυφή Α του τετραπλεύρου ; ? 6. Πόσα τρίγωνα θα σχηματιστούν αν φέρουμε όλες τις διαγώνιες από την κορυφή Α του εξαγώνου ; ?