Πολύγωνα (απλά & κανονικά)

Τι είναι τα παρακάτω πολύγωνα;
2 από 6

Διάλεξε τη σωστή απάντηση.

 
 1. ?

  1.   Απλό πολύγωνο
  2.   Κανονικό πολύγωνο
 2. ?

  1.   Απλό πολύγωνο
  2.   Κανονικό πολύγωνο
 3. ?

  1.   Απλό πολύγωνο
  2.   Κανονικό πολύγωνο
 4. ?

  1.   Απλό πολύγωνο
  2.   Κανονικό πολύγωνο
 5. ?

  1.   Απλό πολύγωνο
  2.   Κανονικό πολύγωνο
 6. ?

  1.   Απλό πολύγωνο
  2.   Κανονικό πολύγωνο