Πολύγωνα

Ονομασίες πολυγώνων
1 από 6

Να σύρεις τις ονομασίες των πολυγώνων δίπλα στην αντίστοιχη εικόνα.