9ο τεύχος της εφημερίδας μας “Ανήσυχες Πένες”

Με την επιμέλεια της κ. Γαβριήλ, τα παιδιά μας παρουσιάζουν ακόμη ένα τεύχος της σχολικής μας εφημερίδας!