ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΚΑΝΑΚΗ

Ευχαριστούμε πολύ τον ψυχολόγο κ. Κανάκη Αθανάσιο για την ευγενική παραχώρηση της παρουσίασής του από την εκδήλωση που κάναμε για το Διαδίκτυο στις 27-03-2021. Επίσης ευχαριστούμε και τον κ. Τσιβά Αρμόδιο, Συντονιστή Εκπαιδευτικού έργου Δασκάλων και τον Διευθυντή της Δ/νσης Α’θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης κ. Αθανάσιο Φροσύνη για την σημαντική συμβολή τους στην Ημερίδα.