Ψευδείς ειδήσεις και αξιολόγηση της Πληροφορίας

Οι ψευδείς ειδήσεις (fake news) είναι ιστορίες οι οποίες παρουσιάζονται κυρίως  ως δημοσιογραφικές, είναι όμως κατασκευασμένες εσκεμμένα για να εξυπηρετήσουν κάποιο σκοπό.

Σύμφωνα με έρευνα 6 στους 10 χρήστες του Ίντερνετ αναδημοσιεύουν μια είδηση διαβάζοντας μόνο τον τίτλο και όχι το περιεχόμενο. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι το 80% των μαθητών και φοιτητών που συμμετείχαν σε έρευνα του πανεπιστημίου Stanford σχετικά με την αξιολόγηση της πληροφορίας δεν κατάφεραν να ξεχωρίσουν ένα πραγματικό άρθρο από ένα ψεύτικο, ούτε ένα δημοσιογραφικό άρθρο από ένα διαφημιστικό. Επίσης, ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι κριτήριο εγκυρότητας για τους νέους αποτελεί το μέγεθος της φωτογραφίας σε ένα άρθρο και όχι η αναφορά της πηγής του.

Κατά τη διάρκεια της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, συζητήσαμε και κουβεντιάσαμε πολύ στο μάθημα των ΤΠΕ για το ζήτημα της αξιολόγησης της Πληροφορίας, της παραπληροφόρησης και των Ψευδών ειδήσεων με τους μαθητές της Στ’ τάξης. Στην ιστοσελίδα SaferInternet4kids υπάρχει πλούσιο υλικό σχετικά.

Δημιουργίες των παιδιών βλέπετε εδώ:

Δημιουργήσαμε ένα ψηφιακό πίνακα ανακοινώσεων (padlet) με σκοπό οι μαθητές να δημιουργήσουν τις δικές τους Ψευδείς Ειδήσεις και να οξυνθεί η ικανότητά τους να ξεχωρίζουν τις αληθινές και αξιόπιστες ειδήσεις από τις ψευδείς. Η διαδικασία ήταν πολύ δημιουργική και διασκεδαστική, συνάμα όμως και διδακτική. Το αποτέλεσμα φαίνεται παρακάτω:

Αν δεν εμφανίζεται η προεπισκόπηση, παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.

Έγινε με το Padlet