Τρίγωνα

             
             

 

 

 

 

 

 

 

 Το τρίγωνο ΑΒΓ έχει
τρεις γωνίες οξείες.
Είναι οξυγώνιο.

 
Το τρίγωνο ΚΛΜ έχει
τρεις άνισες πλευρές.
Είναι σκαληνό.

 

 

 

 
Το τρίγωνο ΔΕΖ έχει
μια γωνία αμβλεία.
Είναι αμβλυγώνιο.

 
Το τρίγωνο ΝΞΟ έχει
δύο πλευρές ίσες.
Είναι ισοσκελές.

 

 

 

 
Το τρίγωνο ΗΘΙ έχει
μια γωνία ορθή.
Είναι ορθογώνιο.

 
Το τρίγωνο ΠΡΣ έχει
τρεις πλευρές ίσες.
Είναι ισόπλευρο.

     

Για να κάνεις εξάσκηση, πάτα το κουμπί παρακάτω