ΕΙΔΗ ΤΡΙΓΩΝΩΝ ...ως προς τις γωνίες

Σύρε τις φράσεις που βρίσκονται δεξιά δίπλα στις εικόνες αριστερά.