Τρίγωνα

             
             

 

 

 

Ας υπολογίσουμε το άθροισμα των γωνιών των παρακάτω τριγώνων

 

 

 

 

Α+Β+Γ = 50ο+60ο+70ο = 180ο

 

 

 

 

Δ+Ε+Ζ = 30ο+50ο+100ο = 180ο

 

 

 

 

Η+Θ+Ι = 90ο+40ο+50ο = 180ο

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου είναι 180ο.

     

Για να κάνεις εξάσκηση, πάτα το κουμπί παρακάτω