Τρίγωνα

horizontal rule

             
             

Τι είναι τρίγωνο;

 

 

 

Τρίγωνο είναι το πολύγωνο που έχει τρεις πλευρές και τρεις γωνίες.

Τα ευθύγραμμα τμήματα ΑΒ, ΒΓ, και ΓΑ  με την επιφάνεια που περικλείουν αποτελούν το τρίγωνο ΑΒΓ.

Στοιχεία τριγώνου

 

 

 

Τα κύρια στοιχεία του τριγώνου ΑΒΓ είναι:

κουκκίδα

Πλευρές: ΑΒ, ΒΓ, και ΓΑ

κουκκίδα

Γωνίες: Α, Β, και Γ

 

 

 

 

 

Ύψος και βάση τριγώνου

 

 

 

Από την κορυφή Γ φέρνουμε κάθετο στην πλευρά ΑΒ.
Αυτή τέμνει την ΑΒ στο σημείο Δ.

Το ευθύγραμμο τμήμα ΓΔ είναι το ύψος του τριγώνου και η πλευρά ΑΒ η βάση του.

Ύψη τριγώνου

 

 

 

Σε κάθε τρίγωνο μπορούμε να φέρουμε τρία ύψη από τις τρεις κορυφές.

Αν χαράξουμε τα τρία ύψη (ΑΕ, ΒΖ, ΓΔ) του τριγώνου ΑΒΓ παρατηρούμε ότι τέμνονται στο σημείο Ο.