Τρίγωνα

horizontal rule

             
             

 

 

 

Ας προσθέσουμε τα μήκη των πλευρών των παρακάτω τριγώνων.

 

 

 

 

ΝΞ+ΞΟ+ΟΝ = 5 εκ.+6,5 εκ.+6,5 εκ.= 18 εκ.

 

 

 

 

ΚΛ+ΛΜ+ΜΚ = 5 εκ.+4,5 εκ.+3,5 εκ.= 13 εκ.

 

 

 

 

ΠΡ+ΡΣ+ΣΠ = 5 εκ.+5 εκ.+5 εκ.= 15 εκ.

 

 

 

Το άθροισμα των μηκών των πλευρών ενός τριγώνου λέγεται περίμετρος.

     

Για να κάνεις εξάσκηση, πάτα το κουμπί παρακάτω