Τρίγωνα

horizontal rule

             
 

 

 

 

κουκκίδα

Ακολουθώντας τα "βήματα" κατασκεύασε σ' ένα λευκό χαρτί τα παρακάτω τρίγωνα.

κουκκίδα

Θα χρειαστείς ένα μοιρογνωμόνιο, ένα χάρακα και μολύβι.

 

 

 

1η Κατασκευή

 

2η Κατασκευή

Να κατασκευάσεις το τρίγωνο ΑΒΓ, που έχει ΑΒ=4 εκ., ΑΓ=3 εκ. και γωνία Α=70ο.

 

Να κατασκευάσεις το τρίγωνο ΔΕΖ, που έχει ΔΕ=4 εκ., γωνία Δ=70ο και γωνία Ε=40ο.

Χαράζουμε το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ=4 εκ.

 

Χαράζουμε το ευθύγραμμο τμήμα ΔΕ=4 εκ.

Τοποθετούμε το μοιρογνωμόνιο στην κορυφή Α και κατασκευάζουμε τη γωνία Α=70ο.

Τοποθετούμε το μοιρογνωμόνιο στην κορυφή Δ και κατασκευάζουμε τη γωνία Δ=70ο.

Μετράμε με το χάρακα πάνω στην πλευρά Αχ 3 εκ. και σημειώνουμε την κορυφή Γ.

Τοποθετούμε το μοιρογνωμόνιο στην κορυφή Ε και κατασκευάζουμε τη γωνία Ε=40ο.

Ενώνουμε τις κορυφές Β και Γ.

Στο σημείο που τέμνονται οι πλευρές Δχ και Εψ των γωνιών σημειώνουμε την κορυφή Ζ.

Εξάσκηση

Λύσεις

κουκκίδα

Να κατασκευάσεις το τρίγωνο ΑΒΓ, το οποίο έχει γωνία Α=110ο και πλευρές ΑΒ=5 εκ και ΑΓ=3 εκ.

κουκκίδα

Να κατασκευάσεις το τρίγωνο ΚΛΜ, το οποίο έχει γωνίες Κ=50οΛ=60ο και πλευρά ΚΛ=5 εκ.

κουκκίδα

Να κατασκευάσεις το ορθογώνιο τρίγωνο ΠΡΣ, το οποίο έχει γωνίες Π=90ο, Ρ=45ο και πλευρά ΠΡ=4 εκ. Μόλις το κατασκευάσεις μέτρησε την πλευρά ΠΣ και τη γωνία Σ. Τι παρατηρείς;

Κάνε κλικ εδώ, για να δεις αν κατασκεύασες σωστά τα τρίγωνα.