Για τον
εκπαιδευτικό

Η Αστραδενή
(κείμενο)

Ασκήσεις
κειμένου

Ασκήσεις
γραμματικής-συντακτικού

Πρόσθετο υλικό

 

Πρόσθετο υλικό

Εδώ θα βρείτε υλικό για πρόσθετες δραστηριότητες. Κάντε κλικ στους συνδέσμους και επιλέξτε "Αποθήκευση". Τροποποιήστε τα αρχεία ανάλογα με τις ανάγκες σας και εκτυπώστε τα.

Το σχολείο της Αστραδενής

Φύλλο εργασίας. Ασκήσεις δημιουργίας κειμένου περιγραφικού λόγου.

Το σχολείο της Αστραδενής - Ζωγραφιά

Φύλλο εργασίας. Τα παιδιά θα ζωγραφίσουν το σχολείο στη Σύμη με βάση τις περιγραφές της Αστραδενής.

’σκηση περίληψης

Φύλλο εργασίας. Τα παιδιά βρίσκουν τους πλαγιότιτλους των παραγράφων. Έπειτα, με τη βοήθειά τους συνθέτουν την περίληψη του κειμένου.

Κρυπτόλεξο

Φύλλο εργασίας. Τα παιδιά κυκλώνουν τα επίθετα. Περιλαμβάνεται και η λύση του κρυπτόλεξου.

 

 

Για τον
εκπαιδευτικό

Η Αστραδενή
(κείμενο)

Ασκήσεις
κειμένου

Ασκήσεις
γραμματικής-συντακτικού

Πρόσθετο υλικό