Για τον
εκπαιδευτικό

Η Αστραδενή
(κείμενο)

Ασκήσεις
κειμένου

Ασκήσεις
γραμματικής-συντακτικού

Πρόσθετο υλικό

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ

Βρείτε τα επίθετα

Τα γένη των επιθέτων

Ορθογραφία επιθέτων σε -ινος, -νη, -ινο και -ινός, -ινή, -ινό

Ταίριαξε τα ουσιαστικά με τα επίθετα

Υποκείμενο και αντικείμενο σε μια πρόταση

Βρες το αντικείμενο στις προτάσεις

Σταυρόλεξο!!

 

 

Για τον
εκπαιδευτικό

Η Αστραδενή
(κείμενο)

Ασκήσεις
κειμένου

Ασκήσεις
γραμματικής-συντακτικού

Πρόσθετο υλικό