Παίρνω περισσότερα από ένα ίσα μέρη

Κάνε κλικ στα τετράγωνα για να κάνεις ...

τα

κόκκινα

τα

κόκκινα

τα

κόκκινα

Κάνε κλικ στο κουμπί "Πώς τα πήγα" όταν τελειώσεις.