Παίρνω περισσότερα από ένα ίσα μέρη

Ας λύσουμε ένα πρόβλημα...

Η Κατερίνα είχε δέκα (10) ευρώ και ξόδεψε τα δύο πέμπτα από αυτά.
Πόσα ευρώ ξόδεψε;

Σκέψη: Αφού ξόδεψε τα δύο πέμπτα αυτό σημαίνει πως πρέπει να μοιράσουμε τα νομίσματα σε πέντε ίσα μέρη και να πάρουμε τα δύο μέρη.

Σχέδιο - Λύση

Α. Είχε 10 ευρώ

Β. Μοιράζουμε τα 10 ευρώ σε 5 ίσα μέρη

 


 

Γ. Ξόδεψε τα 2 μέρη από τα 5 ίσα μέρη

Συμπέρασμα: Τα δύο πέμπτα από τα δέκα ευρώ είναι τέσσερα (4) ευρώ.

Απάντηση: Η Κατερίνα ξόδεψε τέσσερα (4) ευρώ.


Τώρα κάνε κλικ στα νομίσματα για να ξοδέψεις ...

 τα από αυτά

Κάνε κλικ στο κουμπί "Πώς τα πήγα" όταν τελειώσεις.