Ισοδύναμα κλάσματα

Με τη βοήθεια των σχημάτων να συμπληρώσεις τα κενά
ώστε να γίνουν
ισοδύναμα τα κλάσματα.

 Μόλις τελειώσεις, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος".

1

2

  = 

4

 = 

8

 

       

1

4

  = 

2

 
 

 

       

1

  =   

2

 =   

4