Ισοδύναμα κλάσματα

Συμπλήρωσε τους αριθμητές και τους παρονομαστές στα ισοδύναμα κλάσματα, όπως στο παράδειγμα. Μόλις τελειώσεις, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος".

     

1
2
=
2
4
 
1
3
=

3

             
     

2

=
10
 
2
3
=

4