Τετράπλευρα

Μάθε για τα τετράπλευρα

Είδη τετραπλεύρων

Άθροισμα γωνιών

 
Παραλληλόγραμμα
 

Περίμετρος τετραπλεύρων

Κατασκευές παραλληλογράμμων

Εμβαδά παραλληλογράμμων

Ασκήσεις
Μάθε για τα τετράπλευρα

Τι λέμε τετράπλευρο;

 

 

 

Τετράπλευρο είναι το γεωμετρικό σχήμα που έχει 4 πλευρές και 4 γωνίες.

 

Απλό τετράπλευρο

Το σχήμα που βλέπεται δίπλα είναι ένα τετράπλευρο, γιατί έχει 4 πλευρές και 4 γωνίες.

 

Στοιχεία τετραπλεύρων

 

 

 

Τα κύρια στοιχεία του τετραπλεύρου ΑΒΓΔ είναι:

Στοιχεία τετραπλεύρου

κουκκίδα

Κορυφές: Α, Β, Γ και Δ

κουκκίδα

Πλευρές: ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ και ΔΑ

κουκκίδα

Γωνίες: Α, Β, Γ και Δ

κουκκίδα

Διαγώνιες: ΑΓ και ΒΔ

Τι είναι η διαγώνιος;

Κάνε κλικ εδώ για να μάθεις περισσότερα

Μάθε για τα τετράπλευρα

Είδη τετραπλεύρων

Άθροισμα γωνιών

 
Παραλληλόγραμμα
 

Περίμετρος τετραπλεύρων

Κατασκευές παραλληλογράμμων

Εμβαδά παραλληλογράμμων

Ασκήσεις