Τετράπλευρα

Μάθε για τα τετράπλευρα

Είδη τετραπλεύρων

Άθροισμα γωνιών

 
Παραλληλόγραμμα
 

Περίμετρος τετραπλεύρων

Κατασκευές παραλληλογράμμων

Εμβαδά παραλληλογράμμων

Ασκήσεις
Παραλληλόγραμμα - Εμβαδά

1. Εμβαδόν τετραγώνου

bullet

Για να βρούμε το εμβαδόν ενός τετραγώνου, πολλαπλασιάζουμε την πλευρά του με τον εαυτό της.

bullet

Εμβαδόν = πλευρά Χ πλευρά

2. Εμβαδόν ορθογωνίου παραλληλογράμμου

bullet

Για να βρούμε το εμβαδόν ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου, πολλαπλασιάζουμε το μήκος με το πλάτος του.

bullet

Εμβαδόν = μήκος Χ πλάτος
                 (ή βάση Χ ύψος)

3. Εμβαδόν πλαγίου παραλληλογράμμου

bullet

Για να βρούμε το εμβαδόν ενός πλάγιου παραλληλογράμμου, πολλαπλασιάζουμε τη βάση με το ύψος του.

bullet

Εμβαδόν = βάση Χ ύψος

και γιατί παρακαλώ το υπολογίζουμε
μ' αυτόν τον τρόπο;;;

4. Εμβαδόν ρόμβου

bullet

Για να βρούμε το εμβαδόν ενός ρόμβου, πολλαπλασιάζουμε τις διαγώνιές του (δ1, δ2) και διαιρούμε με το 2.

bullet

Εμβαδόν = (δ1 Χ δ2) : 2

και γιατί παρακαλώ το υπολογίζουμε
μ' αυτόν τον τρόπο;;;

Σύνοψη

Κάνε κλικ στα ονόματα των παραλληλογράμμων παρακάτω για να δεις
τους αντίστοιχους μαθηματικούς τύπου υπολογισμού των εμβαδών τους

Για να κάνεις εξάσκηση, κάνε κλικ στη φράση:

Ασκήσεις (3 ασκήσεις)

Μάθε για τα τετράπλευρα

Είδη τετραπλεύρων

Άθροισμα γωνιών

 
Παραλληλόγραμμα
 

Περίμετρος τετραπλεύρων

Κατασκευές παραλληλογράμμων

Εμβαδά παραλληλογράμμων

Ασκήσεις