Τετράπλευρα

Μάθε για τα τετράπλευρα

Είδη τετραπλεύρων

Άθροισμα γωνιών

 
Παραλληλόγραμμα
 

Περίμετρος τετραπλεύρων

Κατασκευές παραλληλογράμμων

Εμβαδά παραλληλογράμμων

Ασκήσεις
Κατασκευές

Πώς κατασκευάζουμε ένα παραλληλόγραμμο;

 
κουκκίδα

Ακολουθώντας τα "βήματα" κατασκεύασε σ' ένα τετραγωνισμένο (μιλιμετρέ) χαρτί τα παρακάτω παραλληλόγραμμα.

κουκκίδα

Θα χρειαστείς ένα μοιρογνωμόνιο, ένα χάρακα, ένα τρίγωνο, χαρτί μιλιμετρέ και μολύβι.

 

 

 

1η Κατασκευή

 

2η Κατασκευή

Να κατασκευάσεις το πλάγιο παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ, που έχει πλευρές ΑΒ=4 εκ., ΑΔ=3 εκ. και γωνία Α=70ο.

 

Να κατασκευάσεις το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ΔΕΖΗ,
που έχει  ΔΕ = 4 εκ. και ΔΗ=3 εκ.

Χαράζουμε το ευθύγραμμο τμήμα
ΑΒ=4 εκ.

 

Χαράζουμε το ευθύγραμμο τμήμα
ΔΕ=4 εκ.

Τοποθετούμε το μοιρογνωμόνιο στην κορυφή Α και κατασκευάζουμε τη γωνία Α=70ο.

Τοποθετούμε το τρίγωνό μας στην κορυφή Δ και φέρνουμε την κάθετο ΔΗ=3 εκ.

Μετράμε με το χάρακα πάνω στην πλευρά Αχ 3 εκ. και σημειώνουμε την κορυφή Δ.

Τοποθετούμε το τρίγωνό μας στην κορυφή Η και φέρνουμε την κάθετο ΗΖ=4 εκ.

Από την κορυφή Δ φέρνουμε παράλληλο ευθύγραμμο τμήμα ΔΓ=4 εκ.

 

Ενώνουμε τις κορυφές Ε και Ζ.

 

Κατασκευή - Άσκηση

Ενώνουμε τις κορυφές Β και Γ.

Προσπάθησε να κατασκευάσεις σε ένα τετραγωνισμένο (μιλιμετρέ) χαρτί τον ρόμβο ΑΒΓΔ, ο οποίος έχει διαγώνιο ΑΓ = 4 εκ και διαγώνιο ΒΔ = 3 εκ.

(Θα χρειαστείς χαρτί, τρίγωνο και μολύβι)

 

Αν δυσκολευτείς
πάτα εδώ για οδηγίες

 

Μάθε για τα τετράπλευρα

Είδη τετραπλεύρων

Άθροισμα γωνιών

 
Παραλληλόγραμμα
 

Περίμετρος τετραπλεύρων

Κατασκευές παραλληλογράμμων

Εμβαδά παραλληλογράμμων

Ασκήσεις