Τετράπλευρα

Μάθε για τα τετράπλευρα

Είδη τετραπλεύρων

Άθροισμα γωνιών

 
Παραλληλόγραμμα
 

Περίμετρος τετραπλεύρων

Κατασκευές παραλληλογράμμων

Εμβαδά παραλληλογράμμων

Ασκήσεις
Περίμετρος τετραπλεύρων
κουκκίδα

Πώς υπολογίζουμε την περίμετρο ενός τετραπλεύρου;

κουκκίδα

Για να υπολογίσουμε την περίμετρο ενός τετραπλεύρου προσθέτουμε όλες τις πλευρές του.

Περίμετρος - Τετράπλευρο απλό

άρα, Περίμετρος= 3,6+2,5+3,3+3,4= 12,8 εκ.

κουκκίδα

Πώς υπολογίζουμε την περίμετρο ενός τετραγώνου ή ενός ρόμβου;

κουκκίδα

Τα τετράγωνα και οι ρόμβοι έχουν όλες τις πλευρές τους ίσες!
Για να υπολογίσουμε την περίμετρό τους αρκεί να  πολλαπλασιάσουμε το μήκος μιας πλευράς επί τέσσερα.

άρα, Περίμετρος τετραγώνου = 3 Χ 4 = 12 εκ.

και Περίμετρος ρόμβου = 2,5 Χ 4 = 10 εκ.

 

κουκκίδα

Πώς υπολογίζουμε την περίμετρο ενός πλαγίου ή ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου;

κουκκίδα

Τα πλάγια και ορθογώνια παραλληλόγραμμα έχουν τις απέναντι πλευρές ανά δύο ίσες!
Για να υπολογίσουμε την περίμετρό τους πολλαπλασιάζουμε το μήκος της μισής περιμέτρου επί δύο.

άρα, Περίμετρος πλαγίου=(5+3) Χ 2= 16 εκ.

 Περίμετρος ορθογωνίου=(5+3,5) Χ 2= 17 εκ.

 

Για να κάνεις εξάσκηση, κάνε κλικ στη λέξη:

Άσκηση

Μάθε για τα τετράπλευρα

Είδη τετραπλεύρων

Άθροισμα γωνιών

 
Παραλληλόγραμμα
 

Περίμετρος τετραπλεύρων

Κατασκευές παραλληλογράμμων

Εμβαδά παραλληλογράμμων

Ασκήσεις