Τετράπλευρα

Μάθε για τα τετράπλευρα

Είδη τετραπλεύρων

Άθροισμα γωνιών

 
Παραλληλόγραμμα
 

Περίμετρος τετραπλεύρων

Κατασκευές παραλληλογράμμων

Εμβαδά παραλληλογράμμων

Ασκήσεις
Άθροισμα γωνιών

Πώς υπολογίζουμε το άθροισμα των γωνιών ενός τετραπλεύρου;

 


Χαράζουμε τη διαγώνιο ΑΓ από την κορυφή Α.

τετράπλευρο - διαγώνιος

Τι είναι η διαγώνιος;

Κάνε κλικ εδώ για να μάθεις περισσότερα


Παρατηρούμε ότι σχηματίζονται δύο τρίγωνα.

άθροισμα γωνιών τετραπλεύρου

Γνωρίζουμε ότι το
άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου είναι 180ο.

 

 

 

Πολλαπλασιάζουμε τον αριθμό των τριγώνων
επί 180ο.

άρα: το άθροισμα των γωνιών του τετραπλεύρου ΑΒΓΔ είναι... 180ο Χ 2 = 360ο

 

 

 

 

Για να κάνεις εξάσκηση, κάνε κλικ στη λέξη:

Άσκηση

Μάθε για τα τετράπλευρα

Είδη τετραπλεύρων

Άθροισμα γωνιών

 
Παραλληλόγραμμα
 

Περίμετρος τετραπλεύρων

Κατασκευές παραλληλογράμμων

Εμβαδά παραλληλογράμμων

Ασκήσεις