Τετράπλευρα

Μάθε για τα τετράπλευρα

Είδη τετραπλεύρων

Άθροισμα γωνιών

 
Παραλληλόγραμμα
 

Περίμετρος τετραπλεύρων

Κατασκευές παραλληλογράμμων

Εμβαδά παραλληλογράμμων

Ασκήσεις
Είδη τετραπλεύρων

Τα τετράπλευρα τα χωρίζουμε σε τρεις κατηγορίες

1. Παραλληλόγραμμα

 

ορθογώνιο παραλληλόγραμμο

 

πλάγιο παραλληλόγραμμο

 

τετράγωνο

 

ρόμβος

Τα παραλληλόγραμμα έχουν τις
απέναντι πλευρές παράλληλες

2. Τραπέζια

   

απλό τραπέζιο

 

ορθογώνιο τραπέζιο
(έχει δύο γωνίες ορθές)

 

ισοσκελές τραπέζιο
(έχει δύο πλευρές ίσες)

Τα τραπέζια έχουν μόνο
δύο πλευρές παράλληλες

3. απλά τετράπλευρα

 

Τα απλά τετράπλευρα δεν είναι ούτε παραλληλόγραμμα ούτε τραπέζια

Για να κάνεις εξάσκηση, κάνε κλικ στη λέξη:

Άσκηση

Μάθε για τα τετράπλευρα

Είδη τετραπλεύρων

Άθροισμα γωνιών

 
Παραλληλόγραμμα
 

Περίμετρος τετραπλεύρων

Κατασκευές παραλληλογράμμων

Εμβαδά παραλληλογράμμων

Ασκήσεις