Περίμετρος τετραπλεύρων

Συμπλήρωσε στο κουτάκι τον αριθμό που πρέπει.