Πολύγωνα


Μάθε για τα πολύγωνα   Άθροισμα γωνιών   Περίμετρος πολυγώνων  
 
... κι άλλα πολύγωνα
 
  Ασκήσεις
 

Ονομασίες πολυγώνων

 

Απλά και κανονικά πολύγωνα

 

Οι διαγώνιες των πολυγώνων

 

Άθροισμα γωνιών πολυγώνων

 

Περίμετρος πολυγώνων

 

Στοιχεία πολυγώνων

   

Διαλέξτε την άσκηση που θέλετε ή ξεκινήστε τη σειρά των ασκήσεων αρχίζοντας από την πρώτη.

Πατώντας  "Ασκήσεις" επιστρέφετε σ' αυτή τη σελίδα