Πολύγωνα

horizontal rule

Μάθε για τα πολύγωνα   Άθροισμα γωνιών   Περίμετρος πολυγώνων  
 
... κι άλλα πολύγωνα
 
  Ασκήσεις

Χαρακτηριστικά πολυγώνων

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των πιο κοινών πολυγώνων.

Πολύγωνο πλευρές γωνίες διαγώνιοι* τρίγωνα άθροισμα γωνιών
τρίγωνο 3 3 0 1

1X180ο  = 180ο

τετράπλευρο 4 4 1 2

2X180ο  = 360ο

πεντάγωνο 5 5 2 3

3X180ο  = 540ο

εξάγωνο 6 6 3 4

4X180ο  = 720ο

επτάγωνο 7 7 4 5

5X180ο  = 900ο

οκτάγωνο 8 8 5 6

6X180ο =1080ο

* διαγώνιες από μία κορυφή

Κάνε κλικ στα ονόματα των πολυγώνων παρακάτω
για να δεις τα αντίστοιχα γεωμετρικά σχήματα

Για να κάνεις εξάσκηση, πάτα το κουμπί παρακάτω