Πολύγωνα

Ονομασίες πολυγώνων

Να σύρεις τις ονομασίες των πολυγώνων δίπλα στην αντίστοιχη εικόνα.