Λύσεις

   

Να κατασκευάσεις το τρίγωνο ΑΒΓ, το οποίο έχει γωνία Α=110ο και πλευρές ΑΒ=5 εκ και ΑΓ=3 εκ.

 

Να κατασκευάσεις το τρίγωνο ΚΛΜ, το οποίο έχει γωνίες Κ=50οΛ=60ο και πλευρά ΚΛ=5 εκ.

 

Να κατασκευάσεις το ορθογώνιο τρίγωνο ΠΡΣ, το οποίο έχει γωνίες Π=90ο, Ρ=45ο και πλευρά ΠΡ=4 εκ.
Μόλις το κατασκευάσεις μέτρησε την πλευρά ΠΣ και τη γωνία Σ. Τι παρατηρείς;

 

Η πλευρά ΠΣ=4 εκ. και η γωνία Σ=45ο

Παρατηρούμε ότι το ορθογώνιο τρίγωνο ΠΡΣ είναι ταυτόχρονα και ισοσκελές, γιατί έχει δύο πλευρές ίσες (και τις απέναντι γωνίες επίσης ίσες).

 Κλείσε αυτό το παράθυρο