ΣΗΜΑΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

  •  
Κλασματικές μονάδες
  •  
Κλασματικοί αριθμοί
  •  
Ισοδύναμα κλάσματα (απλοποίηση)
  •  
Μερικές δυσκολότερες περιπτώσεις 1η
  •  
Μερικές δυσκολότερες περιπτώσεις 2η
  •  
Μερικές δυσκολότερες περιπτώσεις 3η
  •  
Μερικές δυσκολότερες περιπτώσεις 4η
  •  
Παιχνίδι! - Ταίριαξε τις σημαίες!

 

Γιάννης Σαλονικίδης 2004