Σημαίες και κλάσματα

και μερικές ...δυσκολότερες περιπτώσεις 4η από 4

Γράψε το κλάσμα που φανερώνει το κάθε χρώμα της σημαίας.
Αν χρειαστείς βοήθεια (μάλλον θα χρειαστείς...), πάτα εδώ!!!

Το πράσινο χρώμα στη σημαία της Γουιάνας είναι τα:

ή το

1

Το κόκκινο χρώμα στη σημαία της Γουιάνας είναι το:

 
Το άσπρο χρώμα στη σημαία της Γουιάνας είναι το: