Σημαίες και κλάσματα

και μερικές ...δυσκολότερες περιπτώσεις 3η από 4

Γράψε το κλάσμα που φανερώνει το κάθε χρώμα της σημαίας.
Αν χρειαστείς βοήθεια, πάτα εδώ!!!


Το κίτρινο χρώμα στη σημαία του Μπρουνέι είναι τα:

ή το

1

Το μαύρο χρώμα στη σημαία του Μπρουνέι είναι το:

 
Το άσπρο χρώμα στη σημαία του Μπρουνέι είναι το: