Σημαίες και κλάσματα

και μερικές ...δυσκολότερες περιπτώσεις 1η από 4

Γράψε το κλάσμα που φανερώνει το κάθε χρώμα της σημαίας.
Αν χρειαστείς βοήθεια, πάτα εδώ!!!

Το μπλε χρώμα στη σημαία της Τσεχίας είναι τα:
ή το

1

 
Το λευκό χρώμα στη σημαία της Τσεχίας είναι τα:
 
Το κόκκινο χρώμα στη σημαία της Τσεχίας είναι τα: