Σημαίες και κλάσματα

Γ. Ισοδύναμα κλάσματα (απλοποίηση)

α. Ισοδύναμα κλάσματα

    Τα κλάσματα που έχουν την ίδια αξία αλλά με διαφορετικούς όρους
    (διαφορετικούς αριθμητές και παρονομαστές) λέγονται ισοδύναμα.
 

π.χ. Στη σημαία της Κόστα Ρίκα (μια ακέραιη μονάδα)
το κόκκινο χρώμα δηλώνεται από το κλάσμα δύο έκτα (2/6),
γιατί αν χωρίσουμε τη σημαία σε 6 ίσα μέρη, τα δύο μέρη θα είναι κόκκινα.
 

 

Ταυτόχρονα όμως μπορούμε να πούμε πως το κόκκινο χρώμα
είναι το ένα τρίτο (1/3) της σημαίας.

Άρα: και λέμε πως τα κλάσματα αυτά είναι ισοδύναμα,
γιατί έχουν την ίδια αξία.


β. Απλοποίηση κλάσματος λέμε τη διαδικασία όπου διαιρούμε τους όρους ενός
    κλάσματος με τον ίδιο αριθμό κι έτσι προκύπτει ισοδύναμο κλάσμα
   
με μικρότερους όρους.

π.χ.

 

 

α. Γράψε πρώτα το κλάσμα που φανερώνει το κίτρινο χρώμα σε κάθε σημαία.
β. Στη συνέχεια γράψε την κλασματική μονάδα που είναι ισοδύναμη με το κλάσμα αυτό.

Το κίτρινο χρώμα στη σημαία της Ουγκάντας είναι τα:
ή το

Το κίτρινο χρώμα στη σημαία της Κολομβίας είναι τα:
(για βοήθεια κάνε κλικ εδώ!)

ή το