Σημαίες και κλάσματα

Β. Κλασματικοί αριθμοί

 

Κλασματικός αριθμός ή κλάσμα είναι ο αριθμός που προκύπτει από την επανάληψη της κλασματικής μονάδας. Δηλ. το κλάσμα δηλώνει μέρος μιας ακέραιης μονάδας ή το μέρος ενός συνόλου.
 

Τα κόκκινα κομμάτια είναι τα δύο από τα τρία συνολικά κομμάτιαπ.χ. Η σημαία της Αυστρίας (μια ακέραιη μονάδα) αποτελείται
από 3 ίσα κομμάτια χρωματιστό πανί.
Κόκκινο
- Άσπρο - Κόκκινο.

Κάθε ένα κομμάτι είναι το ένα τρίτο (1/3) της σημαίας.
Τα κόκκινα κομμάτια αποτελούν τα δύο τρίτα (2/3) της σημαίας.

Γράψε τον κλασματικό αριθμό που πρέπει στα κενά.
Μόλις τελειώσεις, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος".

Το μαύρο χρώμα στη σημαία της Ουγκάντας είναι το:
 
Το πράσινο χρώμα στη σημαία της Νιγηρίας είναι το:
 
Το άσπρο χρώμα στη σημαία του Παναμά είναι το:
 
Το κόκκινο χρώμα στη σημαία του Περού είναι το:
 
Το κόκκινο χρώμα στη σημαία της Δυτικής Σαμόα είναι το:
βοήθεια
Το άσπρο χρώμα στη σημαία της Κόστα Ρίκα είναι το:
βοήθεια