Σημαίες και κλάσματα

Α. Κλασματικές μονάδες

 

Κλασματική μονάδα είναι το ένα από τα ίσα μέρη στα οποία χωρίζεται η ακέραιη μονάδα
(ή το ένα από τα ισοδύναμα υποσύνολα στα οποία διαμοιράζεται ένα σύνολο).

 

η σημαία αποτελείται από 3 ίσα κομμάτιαπ.χ. Η σημαία της Γαλλίας (μια ακέραιη μονάδα)
αποτελείται από 3 ίσα κομμάτια
 χρωματιστό πανί.  Μπλέ - Άσπρο - Κόκκινο.

Κάθε ένα κομμάτι είναι το ένα τρίτο (1/3) της σημαίας.
Όλα τα κομμάτια μαζί φτιάχνουν μια ολόκληρη σημαία της Γαλλίας.

Γράψε την κλασματική μονάδα που πρέπει στα κενά.
Μόλις τελειώσεις, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος".

Το μαύρο χρώμα στη σημαία του Βελγίου είναι το:
Το κόκκινο χρώμα στη σημαία της Μάλτας είναι το:
Το μπλε χρώμα στη σημαία του Παναμά είναι το:
Το πράσινο χρώμα στη σημαία του Αγ. Μαυρίκιου είναι το:
Το μπλε χρώμα στη σημαία της Σιέρα Λεόνε είναι το:
Το κόκκινο χρώμα στη σημαία της Πολωνίας είναι το: