πίσω στα περιεχόμενα

ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ!

Τα πλοία χρησιμοποιούν σημαίες για να στέλνουν μηνύματα.
Κάθε σημαία αντιπροσωπεύει κι από ένα γράμμα του αγγλικού αλφαβήτου.
Έτσι για παράδειγμα η λέξη HELP (ΒΟΗΘΕΙΑ) παρουσιάζεται με τις σημαίες...

H E L P

Κάνε κλικ εδώ για να παίξεις ένα παιχνίδι με τις σημαίες!!!

Όλες οι σημαίες φαίνονται παρακάτω ...

A

 

B

 

C

 

D

 

E

 

F

 

ALFA

 

 

BRAVO

 

 

CHARLIE

 

 

DELTA

 

 

ECHO

 

 

FOXTROT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

H

 

I

 

J

 

K

 

L

 

GOLF

 

 

HOTEL

 

 

INDIA

 

 

JULIETT

 

 

KILO

 

 

LIMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

N

 

O

 

P

 

Q

 

R

 

MIKE

 

 

NOVEMBER

 

 

OSCAR

 

 

PAPA

 

 

QUEBEC

 

 

ROMEO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

T

 

U

 

V

 

W

 

X

 

SIERRA

 

 

TANGO

 

 

UNIFORM

 

 

VICTOR

 

 

WHISKEY

 

 

XRAY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YANKEE

 

 

ZULU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πίσω στα περιεχόμενα