Το επίθετο (ο) πολύς - (η) πολλή - (το) πολύ

και

το επίρρημα πολύ

 

Κάνε κλικ εδώ για να εξασκηθείς

 

Όπως παρατηρείτε αρκετές φορές έχουμε πρόβλημα στην ορθογραφία αυτών των λέξεων. Ιδιαίτερα το επίρρημα "πολύ" με το επίθετο "το πολύ". Να βάλουμε -λ ή -λλ, να βάλουμε -υ, -η, -οι;


1η παρατήρηση: Το επίρρημα πολύ γράφεται πάντα με -λ και -ύ.

2η παρατήρηση: Το επίθετο πολύς - πολλή - πολύ γράφεται με -λ και -ύ μόνο στον ενικό αριθμό του αρσενικού και ουδέτερου.

3η παρατήρηση: Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις βάζουμε -λλ και ακολουθούμε τους γενικούς κανόνες που ισχύουν στις καταλήξεις των ονομάτων (δηλ. -η στο θηλυκό, -οι στον πληθυντικό)

 

Κάνε κλικ εδώ για να εξασκηθείς