Φτιάξε προτάσεις

Άσκηση πρότασης

Βάλε τα κομμάτια της πρότασης στη σειρά.
Μόλις τελειώσεις, πάτα το κουμπί "Έλεγχος".
Αν δυσκολευτείς, πάτα στην "Βοήθεια"
Πάτα "Ξανά" για να δοκιμάσεις από την αρχή