Γράφω σωστά

Διόρθωσε τα λάθη στο κείμενο.


Κάνε κλικ στις παύλες.
Στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί, σβήσε την παύλα και πληκτρολόγησε τα σωστά γράμματα.

Το Δμοτικό Σχολο Τρικάλων αποτελείτ από έξι θουσες δδασκαλίας, βοθητικές θουσες και τα γραφα του διευθντή και τν δασκάλν.