Οδηγίες Εισαγωγή Κλασματικές μονάδες Κλασματικοί αριθμοί Ισοδύναμα κλάσματα Δραστηριότητες


 


Ανακαλύπτω τα κλάσματα

Πώς φτιάχνουμε κλάσματα;

 

Έχουμε μια πίτσα και θέλουμε να τη μοιράσουμε σε 4 παιδιά.

Όλα τα κομμάτια πρέπει να είναι ίσα μεταξύ τους.

 

Πώς θα χωρίσουμε την πίτσα σε ίσα μέρη;

 

Για να χωρίσουμε την πίτσα σε ίσα μέρη χαράζουμε άξονες συμμετρίας.

Τι είναι ο άξονας συμμετρίας;

Κάνε κλικ εδώ για να μάθεις περισσότερα

Τώρα δίνουμε σε κάθε παιδί από ένα κομμάτι.

Πώς το λέμε;

 

Λέμε πως κάθε παιδί πήρε το ένα τέταρτο της πίτσας

Πώς το γράφουμε;

 

Και το γράφουμε

Τι σημαίνουν αυτοί οι αριθμοί;

 

Πώς το λέμε

 

Πώς το γράφουμε

 

Τι ...τρώμε;

Τώρα κάνε κλικ στο κουμπάκι από κάτω!

Άσκηση

Οδηγίες Εισαγωγή Κλασματικές μονάδες Κλασματικοί αριθμοί Ισοδύναμα κλάσματα Δραστηριότητες