Κάνε κλικ στην άσκηση που επιθυμείς.
Μόλις τελειώσεις την άσκηση, κάνε κλικ στο κουμπί

για να επιστρέψεις σ' αυτή τη σελίδα.

Σύνταξη ασκήσεων: Λυσίκατος Δημήτρης

INDEX - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Antonyms - Αντίθετα (medium)

Synonyms - Συνώνυμα (medium)

Make sentences - Φτιάξε τις προτάσεις (easy)

Choose the correct preposition - Διάλεξε τη σωστή πρόθεση (easy)

Crossword - Σταυρόλεξο "Kitchen - Κουζίνα" (easy)

Crossword - Σταυρόλεξο "Days of the week - Μέρες εβδομάδας"(easy)

Crossword - Σταυρόλεξο "Animals - Ζώα"(easy)

Alphabetical order - Αλφαβητική σειρά (easy)

 

Good Luck!