Χάρτης - Υπόμνημα

Κάθε χάρτης πρέπει να έχει υπόμνημα

Ταίριαξε τα σύμβολα με τις ερμηνείες τους.