Χάρτης - Είδος χάρτη

Ποιο χάρτη θα διαλέξεις

Ποιο χάρτη θα χρησιμοποιούσες σε κάθε περίπτωση;
Ταίριαξε τις φράσεις που βρίσκονται δεξιά με αυτές που βρίσκονται αριστερά.