Χάρτης -Στοιχεία του χάρτη

Προσανατολισμός με τα σημεία του ορίζοντα

Αν υποθέσουμε πως βρίσκεστε στην Κόρινθο, προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθείτε για να πάτε στις πόλεις;