Κατηγορίες ζώων
Άσκηση αντιστοίχισης

Ταίριαξε τις λέξεις που βρίσκονται δεξιά
με τις εικόνες που βρίσκονται αριστερά.